Polska

Polish Flag.jpg
Ashley.jpg
Cllr Ashley Graczyk
Niezależna kandydatka na posłankę parlamentu szkockiego z Lothian
 
Moje zobowiązania wobec Ciebie

 

Dążę do zostania drugą niezależną posłanką parlamentu szkockiego z okręgu Lothian, w stylu poprzedniego posła Margo MacDonald, oraz pierwszą głuchą posłanką.

 

Chcę, jako proeuropejska kandydatka popierająca niepodległość oraz posiadająca doświadczenie bycia wybraną na radną miasta, stworzyć możliwość głosowania na mnie na liście regionu Lothian. W szczególności chciałabym dotrzeć do osób proeuropejskch i zwolenników niepodległości, aby wyeliminować kandydatów pro-związkowych.

Zobowiązuję się do:

 

 • Bycia zaangażowaną w działanie na rzecz niepodległości i budowania lepszej przyszłości dla Szkocji, w której wszyscy będziemy stawiani na pierwszym miejscu.

 

 • Działania w najlepszym interesie regionu Lothian i Szkocji.

 

 • Dbania o uczciwość, rzetelność i przejrzystość we wszystkim, co robię, a także bycia dostępną dla wyborców.

 

 • Tworzenia ustaw i głosowania za takimi, które promują pożytek publiczny i wspólne dobro.

 

 • Pozostania zakorzenioną w społeczności Lothian i budowania relacji, których potrzebujemy, aby stworzyć lepszą Szkocję.

 

 • Bycia adokatem Europejczyków i imigrantów w Szkocji przeciwko ksenofobicznej polityce rządu Wielkiej Brytanii.

 

 • Dążenia do wzmocnienia demokracji, równości, sprawiedliwości i dobrobytu dla wszystkich.

Dlaczego zwracam się do Polskiej Społeczności

Moje polskie nazwisko Graczyk odziedziczyłam po dziadku pochodzącym z Warszawy. Odkąd rząd Wielkiej Brytanii wprowadził chaos związany z Brexitem i Statusem Osoby Osiedlonej, stałam się jeszcze bardziej świadoma moich polskich korzeni i pilnej potrzeby ułatwienia silniejszych powiązań politycznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych między Szkocją a Polską; a także docenienia pozytywnego wkładu Polaków, którzy decydują się mieszkać, pracować i studiować w Szkocji.

Jestem zdeterminowana, aby zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby sprawić że Obywatele UE, w tym Polacy, będą czuli się jak najbardziej mile widzianymi i akcpetowanymi w Szkocji; stąd jednym z moich pięciu kluczowych priorytetów jest przedstawienie projektu ustawy w Parlamencie Szkockim w sprawie Szkockich Kart Pobytu dla Obywateli UE w celu ochrony ich praw.

Jestem również członkiem Poland Cross Party Group w Parlamencie Szkockim. Ma ona na celu ułatwienie powiązań politycznych, kulturowych i gospodarczych między Szkocją a Polską, w tym budowanie powiązań ze zgromadzeniami regionalnymi; promowanie naszych wspólnych dziedzictw w interesie wspierania pozytywnych relacji; a także omawianie wszystkich aspektów współczesnego społeczeństwa w Szkocji i Polsce.

The-Scottish-Parliament-Building-Edinbur
Manifest Pięciu Kluczowych Priorytetów

 

1. Wsparcie dla obywateli EU

Przedstawię projekt ustawy, który będzie miał na celu dać obywatelom UE prawo do posiadania fizycznego potwierdzenia ich {tymczasowego} statusu osoby osiedlonej, takiego jak Szkocka Karta Prawa do Stałego Pobytu. Prowadzę również kampanię, aby zachęcić i zmobilizować wyborców z UE do zarejestrowania się i głosowania w nadchodzących wyborach w Szkocji 6 maja 2021 roku.

2. Karta Obywateli Edynburga

Edynburg potrzebuje karty obywateli, która będzie zawierała podstawowe elementy ich „prawa do miasta”. Prawa, potrzeby i dobro lokalnych mieszkańców powinny być priorytetem przy podejmowaniu decyzji dotyczących korzystania z publicznych usług, przestrzeni i zasobów przez urzędników samorządowych. Powinny być wykorzystywane na rzecz społeczeństwa i przynosić mu korzyści, a także być chronione dla przyszłych pokoleń​

Podstawowe elementy „prawa do miasta” naszych obywateli:

 • Ponowne zobowiązanie się rad do działania priotytetowego na rzecz dobra społeczeństwa poprzez inwestowanie i ochronę sektora publicznego, w tym usług, przestrzeni i aktywów, w celu maksymalizacji pożytku publicznego.

 

 • Porzucenie „tajemnicy handlowej” we wszelkich umowach biznesowych między radami a sektorem prywatnym, dotyczących naszych przestrzeni publicznych, w tym Princes Street Gardens. Obywatele mają prawo wiedzieć i być chronieni przed wszelkimi potencjalnymi stratami/szkodami spowodowanymi przez korzyści prywatne.

 

 • Utworzenie budżetu obywatelskiego w celu zachęcenia obywateli do udziału w procesie decydowania o sposobie wydawania pieniędzy publicznych i umożliwiania im zmienienia sytuacji w ich rejonie przy wykorzystaniu ich lokalnej wiedzy.

 

 • Zmaksymalizowanie bezpłatnego dostępu do parków, wykorzystanie przestrzeni miejskiej dla pożytku publicznego oraz odpowiednie finansowanie przez rząd Szkocji dla samorządów w celu modernizacji i utrzymania naszych parków oraz innych ważnych publicznych terenów zielonych.

 

 • Rozpowszechnienie Festiwali Zimowych wśród społeczeństwa i ochrona pierwotnego przeznaczenia Princes Street Gardens, czyli wykorzystywanie tej przestrzeni jako publiczego parku, po którym można swobodnie spacerować.

 

 • Rady powinny poprawić komunikacje z obywatelami i dziennikarzami przestrzegając ustalonych dla niej ram czasowych, aby budować większe zaufanie publiczne i być transparentne.

 

3. Burmistrz wybrany w wyborach bezpośrednich

Rola Lorda Provosta, jako przedstawiciela królowej, jest przestarzałą, ceremonialną rolą, którą należy zastąpić bezpośrednio wybranym burmistrzem, który będzie odpowiedzialny przed obywatelami oraz będzie zapewniać wizję i przywództwo dla stolicy Szkocji. Rola burmistrza powinna mieć na celu poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających poprzez oferowanie praktycznego wsparcia lokalnym firmom i promowanie lokalnych inicjatyw zachęcających ludzi do wykorzystania pełnego potencjału naszej stolicy. Ta inicjatywa może pozwolić stolicy zmienienie sposobu funkcjonowania na lepszy i efektywniejszy poprzez odciążenie rady i umożliwienie właściwiego zajęcia się błędami w zarządzaniu. Dałoby to stolicy również silniejszy głos i stworzyłoby dla niej jasną wizję na przyszłość.

 

4. Nadzór nad wysokością czynszów

Będę naciskać na przegląd obecnych niewykonalnych przepisów dotyczących kontroli czynszów na samym początku działalności następnego parlamentu, aby utworzyć sprawny system, który pozwoli na odpowiednią kontrolę czynszów zarówno w lokalach prywatnych, jak i socjalnych. To musi być priorytetem nowego parlamentu.

5. Szkocka Niepodległość.

Zobowiązuje się do forsowania zarządzenia Section 30, a jeśli to się nie powiedzie, uważam, że szkocki rząd powinien i tak ustanowić przepisy o przeprowadzeniu drugiego referendum w ramach działań nowego parlamentu i wezwać rząd Wielkiej Brytanii do postawienia nas przed sądem. Czy wygramy, czy przegramy, takie działanie zwiększy poparcie dla niepodległości Szkocji.

Członkostwo w Unii Europejskiej

Członkostwo w UE zapewnia wiele korzyści społecznych, gospodarczych i kulturowych osobom fizycznym, przedsiębiorstwom i społecznościom w całej Szkocji. Najlepszym sposobem na zbudowanie dobrze prosperującej i równiejszej Szkocji jest bycie niezależnym członkiem UE, a im szybciej to się stanie, tym lepiej.

1200x800.jpg
14266_original.jpg
Zarejestruj się, aby głosować w Szkocji

Drodzy Państwo, pragniemy przypomnieć, iż osoby pochodzące z Europy, a także z innych części świata mogą głosować w wyborach do Parlamentu Szkockiego w 2021 roku! W Szkocji zawsze będziecie mile widziani i chcemy, abyście mieli głosy w budowaniu naszej wspólnej przyszłości

 

Naszym celem jest zwiększanie świadomości obywateli UE na temat ich praw politycznych i inspirowanie ludzi do wyrażania opinii. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby ludzie wykorzystali swój głos. Rejestracja jak i kampania na temat naszego prawa do głosowania jest niesamowicie istotna!

 

Zarejestruj się tutaj do 19 kwietnia, aby głosować w Szkocji - wyraź swoją opinię!


Dowiedz się jak działa metoda głosowania D'Hondt w wyborach w Szkocji tutaj.

Ashley%20Murieston%20Park_edited.jpg
Cllr Ashley Graczyk
Niezależna kandydatka na posłankę parlamentu szkockiego z Lothian

Ashley Graczyk jest niezależną radną miasta Edynburg reprezentującą okręg Sighthill-Gorgie.

 

Ashley, pierwsza całkowicie głucha radna wybrana do Rady Miasta Edynburga, prowadzi wiele kampanii: przeciwko student development proposals (wnioski planistyczne składane na budowę mieszkań tylko dla studentów) - wiele z nich dotyczy regionu Gorgie Dalry, dotyczące równości i praw osób niepełnosprawnych oraz Keep Gorgie Clean. Wierzy w integrację społeczną, ekonomiczną i obywatelską. Pasjonuje się sztuką i kulturą, a także jest zaangażowana w tworzenie społeczności, które nie wykluczają nikogo.

 

Jest założycielką HAGSA (Housing And Green Space Activism), Common Weal Edinburgh South West, Ideate Scotland i członkinią Komitetu Narodowego Women for Independence.

 

Ashley jest kwalifikowaną stylistką fryzur i wizażystką, a także uwielbia modę vintage! Każdego tygodnia przez kilka godzin wykonuje bezpłatne strzyżenie włosów dla lokalnej organizacji charytatywnej w rejonie Broomhouse w ramach wolontariatu. 

 

Ashley pochodzi z mieszanej rodziny o szkockich, polskich i afrykańskich korzeniach. Urodziła się w Edinburgh Royal Maternity Hospital, a lata dzieciństwa spędziła w Gorebridge. Mieszkała w  Lasswade (jako nastolatka) oraz w Dalkeith. Ma powiązania rodzinne w Edynburgu, Dalkeith, Bonnyrigg, Mayfield, Ormiston i Gorebridge. Obecnie mieszka w Edynburgu.